HOMEビザ・帰化高度人材ビザ > ポイント制度(ベトナム語)
高度人材ビザ

ポイント制度(ベトナム語)

Chế độ Tích điểm Nhân lực Chất lượng cao là gì?

1 Khái quát và mục tiêu của chế độ

Để thúc đẩy việc tiếp nhận nhân lực người nước ngoài chất lượng cao, chế độ áp dụng các biện pháp ưu đãi về quản lý xuất nhập cảnh trên cơ sở chế độ tích điểm đối với nhân lực người nước ngoài chất lượng cao được áp dụng từ ngày 07 tháng 5 năm 2012.

Mục tiêu của chế độ này là thúc đẩy việc tiếp nhận nhân lực người nước ngoài chất lượng cao vào Nhật Bản bằng cách áp dụng các biện pháp ưu đãi về quản lý xuất nhập cảnh khi tổng số điểm đạt đến một mức nhất định (70 điểm) trên cơ sở tính điểm theo từng hạng mục “Quá trình học tập”, “Quá trình công tác”, “Thu nhập hàng năm”… tùy theo đặc thù của 3 phân đoạn nội dung hoạt động của nhân lực người nước ngoài chất lượng cao như “Hoạt động nghiên cứu học thuật chất lượng cao”, “Hoạt động kỹ thuật/chuyên môn chất lượng cao”, “Hoạt động quản lý/quản trị chất lượng cao”.

Đây là cơ chế phê duyệt nhân lực người nước ngoài chất lượng cao trong số những người đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tư cách lưu trú làm việc (sự phù hợp với điều kiện tư cách lưu trú/sự phù hợp với tiêu chí cấp phép nhập cảnh) và tư cách lưu trú “Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao” sẽ được cấp.

2 3 loại hình hoạt động mà nhân lực người nước ngoài chất lượng cao thực hiện

・ Hoạt động nghiên cứu học thuật chất lượng cao “Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao số 1 (a)”

Hoạt động nghiên cứu, hướng dẫn hoặc đào tạo nghiên cứu thực hiện trên cơ sở hợp đồng với cơ quan công lập hoặc tư nhân ở Nhật Bản

 

・ Hoạt động nghiên cứu học thuật chất lượng cao “Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao số 1 (b)”

Hoạt động làm việc chuyên môn cần tri thức hoặc kỹ thuật thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội nhân văn thực hiện trên cơ sở hợp đồng với cơ quan công lập hoặc tư nhân ở Nhật Bản

 

・ Hoạt động nghiên cứu học thuật chất lượng cao “Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao số 1 (c)”

Hoạt động làm việc về quản lý hoặc quản trị dự án tại cơ quan công lập hoặc tư nhân ở Nhật Bản

3 Nội dung biện pháp ưu đãi về quản lý xuất nhập cảnh

Người được phê duyệt nhập cảnh/lưu trú với tư cách là nhân lực người nước ngoài chất lượng cao sẽ được áp dụng các biện pháp ưu đãi về quản lý xuất nhập cảnh như dưới đây.

 

・ Trường hợp “Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao số 1”

 

(1)Cho phép hoạt động lưu trú tổng hợp Thông thường người nước ngoài chỉ được hoạt động dưới 1 tư cách lưu trú đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đối với nhân lực người nước ngoài chất lượng cao có thể tiến hành các hoạt động của nhiều loại tư cách lưu trú khác nhau chẳng hạn như tiến hành hoạt động quản trị dự án liên quan kết hợp với hoạt động nghiên cứu ở trường đại học…

 

(2)Cấp thời hạn lưu trú “5 năm” Thời hạn lưu trú dài nhất theo quy định của pháp luật là “5 năm” sẽ được cấp chung cho tất cả nhân lực người nước ngoài chất lượng cao.

 

(3)Nới lỏng điều kiện cấp phép vĩnh trú liên quan đến quá trình lưu trú Để được cấp phép vĩnh trú thì về nguyên tắc cần phải lưu trú tại Nhật Bản từ 10 năm liên tục trở lên. Tuy nhiên, trường hợp thực hiện hoạt động với tư cách là nhân lực người nước ngoài chất lượng cao trong 3 năm liên tục hoặc trường hợp nhân lực người nước ngoài chất lượng cao được thừa nhận là chất lượng cao đặc biệt (người đạt từ 80 điểm trở lên) mà có hoạt động với tư cách là nhân lực người nước ngoài chất lượng cao trong 1 năm liên tục thì sẽ trở thành đối tượng cấp phép vĩnh trú.

 

(4)Việc vợ/chồng đi làm Người nước ngoài lưu trú với tư cách lưu trú là vợ/chồng nếu muốn thực hiện hoạt động tương ứng với tư cách lưu trú “Giáo dục”, “Kỹ thuật/Tri thức nhân văn/Nghiệp vụ quốc tế”… thì cần phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định như quá trình học tập/quá trình công tác… và cần phải xin cấp tư cách lưu trú tương ứng này. Tuy nhiên, nếu là vợ/chồng của nhân lực người nước ngoài chất lượng cao thì ngay cả khi không thỏa mãn một số điều kiện nhất định về quá trình học tập/quá trình công tác… thì vẫn có thể tiến hành hoạt động tương ứng với các tư cách lưu trú này.

 

(5)Cho phép mang theo bố mẹ với một số điều kiện nhất định Chế độ hiện hành không cho phép tiếp nhận bố mẹ của người nước ngoài đang lưu trú với tư cách lưu trú là để làm việc ở Nhật Bản. Tuy nhiên,

 

① Trong trường hợp nuôi dưỡng con dưới 7 tuổi của nhân lực người nước ngoài chất lượng cao hoặc vợ/chồng của nhân lực này (bao gồm cả con nuôi)

 

② Trong trường hợp tiến hành chăm sóc bản thân nhân lực người nước ngoài chất lượng cao đang mang thai hoặc vợ đang mang thai của nhân lực người nước ngoài chất lượng cao… Thì nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định thì bố mẹ của nhân lực người nước ngoài chất lượng cao hoặc của vợ/chồng nhân lực đó (bao gồm cả bố mẹ nuôi) sẽ được phê duyệt nhập cảnh/lưu trú.

 

(6)Cho phép mang theo người giúp việc gia đình với một số điều kiện nhất định Hiện nay việc thuê mướn người nước ngoài làm giúp việc gia đình chỉ được cấp phép đối với một số người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản dưới tư cách lưu trú “Quản trị/quản lý”, “Nghiệp vụ kế toán/pháp luật”… tuy nhiên, đối với nhân lực người nước ngoài chất lượng cao nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định thì sẽ được phê duyệt cho phép mang theo người nước ngoài sang Nhật Bản làm giúp việc gia đình.

 

(7)Xử lý ưu tiên thủ tục nhập cảnh/lưu trú Việc thẩm định nhập cảnh/lưu trú đối với nhân lực người nước ngoài chất lượng cao sẽ được ưu tiên xử lý sớm.

 

① Đối với việc xin thẩm định trước khi nhập cảnh thì thời gian xử lý là trong vòng 10 ngày kể từ khi thụ lý đơn đề nghị

② Đối với việc xin thẩm định lưu trú thì thời gian xử lý là trong vòng 5 ngày kể từ khi thụ lý đơn đề nghị

・ Trường hợp “Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao số 2

 

(1)Ngoài các hoạt động được cho phép thực hiện đối với “Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao số 1” thì có thể thực hiện hầu hết các hoạt động được cho phép thực hiện đối với tư cách lưu trú để làm việc tại Nhật Bản cùng với hoạt động của nghề nghiệp chuyên môn đó.

 

(2)Thời hạn lưu trú là “vô thời hạn”.

 

(3)Được áp dụng biện pháp ưu đãi từ mục (3) đến mục (6) nêu trên.

 1. ※必須
 2. 相談希望オフィス
 3. office
 4. ※必須
 5. 弊社を知った経緯をお選びください(複数回答可)
 6. 問合せ経路
 7. 利用規約及びプライバシーポリシーの内容に同意の上、
  送信ボタンをクリックしてください
 8. Captcha
 

高度人材ビザTOP

許認可

お問い合わせ

 • お問い合わせ
 • ご依頼中案件の進捗確認

リンク

スタッフ紹介
お客様の声
社員ブログ

採用情報

 • 採用情報
 • 採用情報Facebook

メールマガジン登録

 • メールマガジン登録